29 juni 2021

Vi är cirka ett halvår in i del två av Hållbar interiör och med det är vi närmare en tydlig bild av både verktyget och miljömärkningen. Det praktiska arbetet med Hi är nu i full gång. I parallella arbetsgrupper har vi tagit fram kriterier för verktyget och indikatorer för certifieringen och med det kommit två steg närmare mål (minst)

Derek Diener på Rise är arbetsledare för den blivande certifieringen. I grupper med andra projektpartners har han jobbat med frågeställningarna: hur ska Hi mäta hållbarhet, vad är relevanta indikatorer samt vad är enkelt respektive svårt att mäta? Han menar att nuläget framför allt handlar om att identifiera sätt för användare av verktyget att börja ställa rätt frågor för att på sikt ändra sina beteenden:

”Återvinning är bra, men den största miljövinsten finns i att låta produkter leva länge, vilket är något vi ofta förbiser i konsumentsfären”, säger Derek Diener, senior forskare på RISE.

”Om vi kan ställa rätt frågor så att individer såväl som företag börjar undersöka mer och tar hänsyn till fler saker vid exempelvis lokalförändringar, då kan vi göra stor skillnad och en tjänst gentemot miljön, utan att behöva räkna fram varje gram CO2. På så sätt kan vi kanske se till att hyresgäster tänker sig för och gör bättre val än att slänga och köpa nytt”, säger han. 

Hållbar interiör har tre huvudsakliga kriterier där det viktigaste är att eftersträva lång livscykel, hög nyttjandegrad och cirkularitet. Lärdomarna och insikterna från första rundan workshops och studier går därmed i linje med projektets ursprungliga önskan och koppling till mål 12 om material och konsumtion enligt FN:s agenda 2030.
”Återvinning är bra, men den största miljövinsten finns i att låta produkter leva länge, vilket är något vi ofta förbiser i konsumentsfären”, säger Derek Diener.

Inredarens viktigaste verktyg

En lika viktig del av Hi är förstås det digitala verktyg som kommer bli varje inredares och hyresgästrepresentants bästa och viktigaste hjälp för att uppnå hållbara inredningsprojekt. Detta arbete är i full gång med fokus på att kravställa verktygets funktioner utifrån vad det ska innehålla och vilka affärsmodeller som är rimliga att utgå ifrån.

Sascha Firle på Voidmark leder IT-utvecklingen av verktyget. Han förklarar:

”Hållbar interiör kommer vara en sajt där användare enkelt och snabbt kan få en känsla för hur miljövänlig deras lokal eller befintliga kontor är och få tips kring vad som är viktigt att tänka på i förändringen av det. Men det kommer också att vara ett komplett verktyg för professionella för att utforma lokaler efter kriterier som ger en certifiering i tre nivåer.”

Hållbar interiör-verktyget har tre viktiga syften för att fånga upp och hjälpa alla från den allmänintresserade till den professionella inredaren.

Det finns dock utmaningar i att beräkna ett projekts totala klimatpåverkan, mycket på grund av många små komponenter, lös inredning, som det saknas data på för att kunna köra i ett verktyg. Men kanske har Sascha Firle lösningen, han ser nämligen möjligheter att kunna etablera en publik databas över möbeltyper och produkter som skulle förbättra användbarheten.

”Vi har börjat ta kontakter för detta och det är väldigt spännande dialoger. Vi jobbar med ett öppet och agnostiskt synsätt gentemot andra verktyg och system. Genom samarbete kan vi få bäst effekt”, säger han.

”Vi jobbar med ett öppet och agnostiskt synsätt gentemot andra verktyg och system. Genom samarbete kan vi få bäst effekt”, säger Sascha Firle på Voidmark.

Läs också Verktygets 3 viktigaste syften
och Hållbar Interiörs 3 huvudsakliga kriterier!