Ställ in reglagen utifrån det du tycker stämmer bäst för din aktuella lokal.

Värden anges på en skala från 1 till 100 och du kan antingen dra på reglaget eller ange ett värde. Du ser direkt i grafiken nedan hur det påverkar ditt resultat. Om det sammanfattande värdet i cirkeldiagrammet blir grönt ser vi stora möjligheter att du kan HI -certifiera din lokal.