Här kan du få en fingervisning om hur miljövänlig din lokal är genom att svara på ett antal frågor. Du svarar genom att välja ett alternativ i rullgardinsmenyn eller skriva in svaret på raden nedanför frågan. När du har svarat på alla frågor kommer du på nästa sidan att se ett resultat som visar en första prognos på hur miljövänlig din lokal är.

Alla frågor gäller din befintliga lokal och de förändringar som skett de senaste 12 månaderna. Om du inte kan svara exakt går det bra att använda sig av uppskattningar. Du kan även testa att ändra dina värden och se hur prognosen ändrar sig.