Eftersom ni gör om eller flyttar har ni möjlighet att påverka många delar för att uppnå en hög hållbarhetsnivå. Besvara frågorna utifrån det du tror ni kan uppnå i den förändringsprocessen.

Värden anges på en skala från 1 till 100 och du kan antingen dra på reglaget eller ange ett värde. Du ser direkt i grafiken nedan hur det påverkar ditt resultat. Om det sammanfattande värdet i cirkeldiagrammet blir grönt (dvs är större ån 75%) ser vi stora möjligheter att du kan HI -certifiera din kommande lokal.