Ställ in reglagen utifrån det du tycker stämmer bäst för din aktuella lokal.

Värden anges på en skala från 1 till 100 och du kan antingen dra på reglaget eller ange ett värde. Du ser direkt i grafiken nedan hur det påverkar ditt resultat. Om det sammanfattande värdet i cirkeldiagrammet blir grönt (>75%) ser vi stora möjligheter att du kan Hi -certifiera din lokal.

I den slutgiltiga versionen som vi kommer att publicera under senare delen av 2022 skapas automatiskt ett konto till hållbar interiörs digitala verktyg. I verktyget få du hjälp med att certifiera din lokal eller tips om vad som är bra att tänka på för att få en mer hållbar interiör.