logo

Partnerskap

Indicum

Initiativtagare till projektet med ett stort engagemang i miljöfrågor och inredningsarkitektur

läs mer

Voidmark

Arbetar med innovativa projekt och teknisk projektledning inom datamodellering, AI, machine learning och IT

läs mer

SGBC

Sweden green building council främjar hållbart samhällsbyggande och vill medverka till att skapa en ny certifiering inom området interiör

läs mer

TMF

Trä- och möbelföretagen arbetar med utveckling av cirkulära affärsmodeller

läs mer

Malmö stad

Fokuserar på hållbar och cirkulär upphandling och ser en potential till utveckling genom detta projekt

läs mer

Agero

Agero är ett IT-tjänsteföretag som genom projektet bidrar till ett hållbart tankesätt

läs mer

RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner med erfarenhet av liknande projekt

läs mer

Tengbom

Jobbar kontinuerligt med att utveckla strategier och verktyg för bättre hållbarhetsarbete i projekt

läs mer

JLL

Arbetar i aktivt i linje med Paris klimatavtal för att minska påverkan på miljön

läs mer

Tenant & partner

Har ett tydligt engagemang och ser stor potential till utveckling inom området hållbarhet

läs mer

RP

Arbetar med att minska slöseriet av inredning genom återanvändning och upcycling

läs mer

Rekomo

Drivs av tanken att tillverka så lite som möjligt, de säljer, köper och hyr ut begagnade möbler

läs mer

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning för möbler och vill medverka till att skapa en ny certifiering inom området interiör

läs mer

Input

Nordens ledande oberoende inredningskoncern

läs mer

VGR

Västra götalandsregionen är ledande inom hållbar möbelhantering, där Gröna listan är ett tydligt exempel

läs mer

Flokk

Arbetar sedan länge med fokus på hållbarhet, Flokk har EPD‐märkt sina produkter

läs mer

Stolab

Arbetar innovativt med hållbarhet och cirkularitet i produktionen

läs mer

Lundbergs-möbler

Arbetar med fokus på återbruk och att möjliggöra upcycling av sina möbler

läs mer

Sajkla

Arbetar med att cirkulera möbler via tillverkande industri istället för att slänga

läs mer

Ogeborg

Arbetar innovativt inom golvområdet med hållbarhet och cirkulärt kvalitetssäkrade affärsmodeller

läs mer

IDC

Har tidigare arbetat liknande Vinnovafinansierade projekt och driver Circular Hub

läs mer

IA

Inredningsarkitektur.se driver debatt och sprider kunskap om inredningsarkitektur

läs mer