logo

Partnerskap

Indicum

Initiativtagare till projektet med ett stort engagemang i miljöfrågor och inredningsarkitektur

Region Västra Götaland

Västra götalandsregionen är ledande inom hållbar möbelhantering, där Gröna listan är ett tydligt exempel.

TMF

Trä- och möbelföretagen arbetar med utveckling av cirkulära affärsmodeller.

Malmö stad

Fokuserar på hållbar och cirkulär upphandling och ser en potential till utveckling genom detta projekt.

RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner med erfarenhet av liknande projekt.

Tengbom

Jobbar kontinuerligt med att utveckla strategier och verktyg för bättre hållbarhetsarbete i projekt.

Agero

Agero är ett IT-tjänsteföretag som genom projektet bidrar till ett hållbart tankesätt

Littri

Littri jobbar för att tillgängliggöra information om möbler och tillhörande tjänster för hållbarhetsarbete i offentliga miljöer.

Voidmark

Arbetar med innovativa projekt och teknisk projektledning inom datamodellering, AI, machine learning och IT.

JLL

Arbetar i aktivt i linje med Paris klimatavtal för att minska påverkan på miljön

Tenant & partner

Har ett tydligt engagemang och ser stor potential till utveckling inom området hållbarhet

RP

Arbetar med att minska slöseriet av inredning genom återanvändning och upcycling.

Rekomo

Drivs av tanken att tillverka så lite som möjligt, de säljer, köper och hyr ut begagnade möbler

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning för möbler och vill medverka till att skapa en ny certifiering inom området interiör.

Input interiör

Nordens ledande oberoende inredningskoncern.

Flokk

Arbetar sedan länge med fokus på hållbarhet, Flokk har EPD‐märkt sina produkter

Stolab

Arbetar innovativt med hållbarhet och cirkularitet i produktionen

Lundbergs-möbler

Arbetar med fokus på återbruk och att möjliggöra upcycling av sina möbler.

Sajkla

Arbetar med att cirkulera möbler via tillverkande industri istället för att slänga

Ogeborg

Arbetar innovativt inom golvområdet med hållbarhet och cirkulärt kvalitetssäkrade affärsmodeller

IDC

Har tidigare arbetat liknande Vinnovafinansierade projekt och driver Circular Hub

IA

Inredningsarkitektur.se driver debatt och sprider kunskap om inredningsarkitektur