Utveckling av cirkulära affärsmodeller och ökad grad av cirkularitet i utveckling/design av produkter, är mycket centrala områden för TMF och dess medlemsföretag.