Svanen är Nordens officiella miljömärkning för möbler. I deras märkning för möbler finns fokus på att främja återbruk och cirkularitet, vilket Hållbar Interiör eftersträvar. Svanens olika märkningar kommer ingå i Hållbar Interiör och det finns därför ett intresse att delta i projektet även av denna anledning.