Som en medlemsdriven organisation, för att främja hållbart samhällsbyggande, finns intresse att utveckla hur man kan påverka interiörer mot att bli mer hållbara. SGBC hoppas kunna använda resultatet av detta projekt för att skapa en ny certifiering inom detta område, ett nytt område för dem som organisation och något som skulle kunna etablera sig som en långvarig certifiering som kan driva arbetet med hållbara interiörer framåt.