Malmö stad har sedan länge ett stort fokus på hållbar upphandling och ser en potential till utveckling genom detta projekt. 2017 gick de med i ett Interreg‐projekt som handlade om cirkulär upphandling, Circular Public Procurement (CPP).