Littri strävar efter att förenkla för aktörer att kunna bidra till hållbara och välgestaltade offentliga interiörer.