Här hittar du de detaljerade frågorna som ligger till grund för din HI poäng och prognos för certifiering. Det är beskrivet vilken kontrollmetod de ansvariga för Hi certifieringen använder för att kontrollera att dina svar stämmer och den dokumentationen behöver finnas i nästa steg om du väljer att certifiera din lokal. Nu behöver du bara svara Ja, Nej eller Ej relevant på frågorna.

Varje fråga sparas när du bläddrar, vilket gör att du inte behöver svara på allt direkt utan du kan återkommer senare. [UNDER TESTPERIODEN KAN DU RAPPORTERA FEL I VERKTYGET HÄR]