Du vill börja att certifiera din lokal. För det behöver du både fylla in ditt bas scenario och en full licens. Du kan skaffa licenser under den respektive symbolen. Du behöver ochså vara administratör eller projektägare för detta projekt. Observera att själva certifiering ochså kräver en licens, dvs kolla på hela prismodellen under ”mina licenser” innan du bestämmer dig.