I den här fasen gör du en nulägesanalys, dvs du beskriver din aktuella interiör lite mer i detalj så som den är just nu. Vi kallar detta för ett bas scenario, det är tre sidor med några få frågor.

En förutsättning för certifieringen är att du har en inventering av dina befintliga möbler och andra inredningsdetaljer. Du kan börja med inventeringen nu, men det går att komplettera senare. Prata gärna med en partner så att du vet vad som är viktigt att tänkta på vid en inventering.

Ibland har man ingen lokal, ingen inredning och inget att kartlägga utan man skapar en helt ny lokal för en helt ny verksamhet, då går det bra att fylla i en uppskattning av din framtida lokal i ditt basscenario istället.

.