Ange era övergripande hållbarhetsval och eventuella förändringar i era inventarier. Vi utgår ifrån att det är de befintliga inventarier som ni har inventerat under kartläggningsfasen som skall certifieras, men det går att komplettera era inventeringar. I plan väljer du om allt skall ingå eller om det är vissa justeringar i er certifieringsunderlag.

Cirkeldiagrammet tar hänsyn till alla uppgifter som ni har fyllt i och i den takt som ni kompletterar uppgifterna blir det en bättre och bättre prognos. Samtidigt ser ni hur bra nu uppfyller det bas-scenariot som ni har valt under förra fasen. Var ni för ambitiösa tidigare eller överpresterar ni nu?

För varje segment finns det tips om vad som man kan tänka på eller förbättra under läs mer.

Under testperioden kan du anmäla fel i verktyget här