I Hi verktyget beskrivs varje påbörjad bedömning av interiören som ett projekt. Du har nu startat ett projekt och är i den första fasen som vi kallar idé fasen. Här kan du få en enkel, men också ganska osäker prognos, av hållbarheten för din interiör och för varje steg genom projektet får du sedan en bättre och bättre bild. Denna första fas är framförallt till för att du skall kunna spara dina initialt valda nyckeltal och för att du skall kunna dela informationen med andra.

Du kan byta namn på projektet som du har skapat under ”mina projekt” och så fort du har skaffat en licens kan du lägga till flera projektdeltagare. Alla våra partner erbjuder en 3 månaders gästlicens, som tillåter dig att helt kostnadsfritt komma längre i verktyget.

Länk för att anmäla fel: https://forms.gle/4gmHuWuy8SckkH517