16 mars 2022

På Rise, Research institue of Sweden har ett febrilt forskningsarbete pågått det senaste året. Hållbar interiörs samarbetspartners där har undersökt hållbarhetsbegreppet från alla håll. Vad innebär hållbarhet när vi pratar om ett arbete med lokaler och inredningar? Vilka kriterier ska gälla och hur kan de följa en logisk och praktisk verklighet? Steg för steg går Hållbar interiör systematiskt alltmer från teori till praktik.

Fokus just nu ligger på att göra kriterierna ännu mer anpassade utefter intressenternas faktiska verklighet, säger Derek Diener, senior forskare på Rise.

Ett led i detta arbete har varit att listan med hållbarhetskriterier som tagits fram har stötts och blötts i att antal praktiska pilotprojekt. Kriterierna mäts och vägs och nya utgåvor på sammanställningen har kommit ut. Allt för att göra resultatet av Hållbar interiör mer praktiskt användbart för målgruppen.

– Ett 40-tal användare har börjat testa delar av verktyget nu och vi har fått in jättemycket värdefull feedback. Vi tar agil utveckling på allvar och tar in användarsynpunkter tidigt. Det hjälper oss att anpassa funktioner i ett tidigt stadium, säger Sascha Firle på Voidmark som tillsammans med  Agero utvecklar det digitala verktyget.

Logiken bakom certifieringsprinciperna

Framtiden för hållbar interiör ligger till stor del i certifieringspotentialen. Här har arbetsgruppen gjort stora framsteg på kort tid.
En syntes har tagits fram som är praktiskt tillämpbar och som har stor potential att bli en välanvänd miljöcertifiering. För en hyresgäst som väljer att satsa på en miljöcertifiering krävs engagemang. Hållbar interiör har som mål att vägleda hyresgästen genom hela denna process. Det ska vara praktiskt och pedagogiskt och resultera i något utöver ett hållbarhetsintyg, nämligen nya insikter och ett förändrat arbetssätt.

Implementering av ett nytt hjälpmedel

Utöver sammanställning av kriterierna som fastslår vad som är hållbart för Hållbar interiör, har utvecklingen av det digitala verktyget kommit långt. En stor del av en interiör är inventarier. Genom verktyget skapas ett enkelt sätt att förstå hur förvaltning och hållbarhet kopplade till möbler kan bedömas. Olika kriterier, som exempelvis produkters vikt spelar in och allt detta räknar verktyget på. 

Fokus just nu ligger på att göra kriterierna ännu mer anpassade utefter intressenternas faktiska verklighet, säger Derek Diener, senior forskare på Rise

Vill du veta mera om hur verktyget kan komma att fungera? Läs mer och testa här.

För mer information om projektet kontakta Kristin Östberg, initiativtagare och projektledare.