Arbetar med fokus på återbruk och att möjliggöra upcycling av sina möbler