Förmodligen har du eller en kollega till dig fyllt i idéskissen innan ni loggade in och fått en fingervisning om hur hållbar din lokal är. Om inte kan du fortfarande göra det, genom att ange nyckeltalen och svara på några frågor angående din lokal under ”mina val”.

Verktyget kommer att guida dig genom ett antal faser och för varje fas fyller du på med mer information för att få en bättre och bättre bild av hållbarhetsbedömningen för din lokal. För varje fas finns det en flik och i den takt som du kommer genom faserna blir flikarna tillgängliga.

Det kan det vara praktisk att ta hjälp av våra partner som är experter inom olika områden. Att välja en partner gör du enkelt direkt här i verktyget och betyder både att du får en kostandasfri gästlicens till verktyget av partnern och att ni får kontakt med varandra. Lycka till!