logo

Ett av de viktigaste målen för inredningsbranschen just nu är minskad miljöpåverkan. Men hur når vi då dit? Vi tror att aktiviteter och initiativ bör föras fram på bred front. Hållbar interiör vill bli inredningsbranschens viktigaste måttstock. Följ arbetet här!

Ambition och motivation i en Hållbar interiör

13 oktober 2021

Vi har ett samhällsproblem. Klimatförändringarnas koppling till produktion och konsumtion är ett faktum. Ett av de viktigaste målen för inredningsbranschen just nu är minskad miljöpåverkan. Men hur når vi då dit? Vi tror att aktiviteter och initiativ bör föras fram på bred front. Hållbar interiör vill bli inredningsbranschens viktigaste verktyg och den kompletterande miljöcertifieringen är en självklar målsättning.