En bra start för att uppnå långsiktig hållbarhet i din lokal är en inventering av de möbler eller andra inventarier som finns i lokalen och som kan återanvändas. Även inventeringar på andra ställen som t.ex. eventuella magasin skapar möjlighet till återanvändning. Ta hjälp av våra partner om du inte kan göra inventeringen själv eller om du vill ge dina gamla möbler ett nytt liv genom miljövänlig rekonditionering.

Läs gärna våra råd & tips innan du börjar din inventering. Om du vill importera en inventering finns en mall här.