logo

En ny certifiering för interiörer

Bristen på krav och tillgång till relevant information om interiörens miljöpåverkan gör det svårt för en verksamhet att göra hållbara val.

Läs mer

Hållbar Interiör

den nya miljömärkningen för interiörer

Dags för förändring!

Det finns bevisligen stora miljövinster att göra både gällande utsläpp av koldioxid och alstring av avfall genom att återbruka möbler och inredningsprodukter.

Läs mer

Webinarium

Vill du veta mer om projektet och ställa frågor, anmäl dig till ett webinarium

Partnerskap

Projektets värdekedja avspeglas i den spridning av projektparter som finns i projektet

Två steg närmare mål

Vi är cirka ett halvår in i del två av Hållbar Interiör och med det är vi närmare en tydlig b