logo

Hållbar interiör har som mål att sätta en ny standard för hur en inredning värderas och hur rumslig gestaltning kan kopplas samman med cirkulära affärsmodeller och långsiktigt hållbara värden.

För en hyresgäst som väljer att satsa på en miljöcertifiering krävs engagemang. Hållbar interiör har som mål att vägleda hyresgästen genom hela denna process. Det ska vara praktiskt och pedagogiskt och resultera i något utöver ett hållbarhetsintyg, nämligen nya insikter och ett förändrat arbetssätt.


Med Hållbar interiörs verktyg och certifiering skapas goda förutsättningar för investeringar och satsningar byggda på mätbar långsiktighet.

Läs mer

3 huvudsakliga kriterier

En miljöcertifiering kräver tydliga ramar och specifika indikatorer för att kunna mäta och betygsätta hur hållbart en lokal eller ett projekt är. Hållbar Interiör har tre huvudsakliga kriterier som kommer att analyseras när en certifiering ska utfärdas.

Ambition och motivation i en Hållbar interiör

Vi har ett samhällsproblem. Klimatförändringarnas koppling till produktion och konsumtion är ett faktum. Ett av de viktigaste målen för inredningsbranschen just nu är minskad miljöpåverkan. Men hur når vi då dit? Vi tror att aktiviteter och initiativ bör föras fram på bred front. Hållbar interiör vill bli inredningsbranschens viktigaste verktyg och den kompletterande miljöcertifieringen är en självklar målsättning.

Bli medlem

Aktuellt

I det digitala verktyget Hint anges grundläggande information om en lokal. Denna fakta räknas sedan samman i en preliminär hållbarhetsprognos för byggnadens eller lokalens interiör.


Hållbar interiör

Instagram